Skip links

Audit obligatoriu

Compania, care a decis să comande un audit obligatoriu al raportării anuale în cadrul „CONTAUDIT-SERVICE” SRL, primește un serviciu complet.

Specialiștii companiei analizează:

  • Situațiile financiare ale entității și menținerea registrelor contabile;
  • Rapoarte privind performanța financiară, numerarul și fluxurile de capital;
  • Alte documente legate de contabilitate financiară.

Pe baza rezultatelor auditului, se întocmește un raport de audit în conformitate cu SIA și cerințele legislației RM. În plus, clientul primește un raport scris despre munca depusă.

Costul unui audit obligatoriu din grupul de audit „CONTAUDIT-SERVICE” SRL este calculat individual pentru fiecare client.

Prețurile se stabilesc în funcție de:

  • cifra de afaceri anuală, volumul operațiunilor, starea fluxului de documente și raportarea;
  • domeniul de activitate al întreprinderii și forma sa juridică;
  • numărul de angajați;
  • sistemul fiscal;
  • disponibilitatea activităților și sucursalelor de comerț exterior;
  • cerințele clienților.

De asemenea, costul serviciilor crește dacă auditul trebuie efectuat de urgență.