Skip links

Despre noi

“CONTAUDIT-SERVICE” SRL

Compania de audit “CONTAUDIT-SERVICE” SRL, cu sediul în mun.Bălţi , str.Bulgară 86/55 și în mun.Chișinau, str.București 90/2, deţine licenţă ce certifică dreptul de a practica activitatea de audit, seria A MMII nr. 056040 din 14.09.2017, eliberată de către Camera de Licenţiere, cu termen de valabilitate pînă la 14.09.2022.

Certificatul de înregistrare al companiei de audit ″Contaudit Service″ SRL, nr. 1007602002943 din 13.03.2007, seria MD 0063392, a fost eliberat de către Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Fondatorii companiei sunt 2 persoane fizice. Numărul angajaţilor companiei - 9 persoane, din care 2 auditori certificaţi.

Directorul companiei de audit ″Contaudit Service″ SRL – Goreanschi Zinaida , auditor certificat (certificate pentru auditul general AG 000181 din 14.11.2007), stagiu în domeniul auditului – 14 ani.

Auditorul companiei− Darii Stela, auditor certificate (certificat pentru auditul general AG 000158 din 22.06.2007), stagiu în domeniul auditului – 14 ani.

Toți auditorii companiei deţin competenţe în domeniul Standardelor Internaţionale de Audit (SIA), Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Clienții noștri