Skip links

Domenii de activitate

Firma de audit „CONTAUDIT-SERVICE” SRL vă propune servicii de contabilitate și audit asupra situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aprobat de Ministerul Finanțelor al RM și Legii privind auditul situațiilor financiare nr. 271 din 15.12.2017 cu modificările și completările ulterioare, și vă asigură prestarea setului complex de servicii de cea mai înaltă calitate.

Sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară. Aici se includ o gamă largă de servicii de evidenţă contabilă, începând de la procesarea și sistematizarea documentelor primare și finisind cu întocmirea și prezentarea rapoartelor autorităților fiscale și statistice, precum și fondul de asigurări sociale obligatorii.

Toți auditorii companiei deţin competenţe în domeniul Standardelor Internaţionale de Audit (SIA), Standardele Naţionale de Contabilitate în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Compania de Audit ″Contaudit Service″ SRL propune agenţilor economici următorul spectru de servicii:

 1. Verificare de audit trimestrială cu eliberarea concluziilor de audit;
 2. Confirmarea situațiilor financiare cu eliberarea raportului de audit;
 3. Auditul impozitelor;
 4. Asistenţă în calcularea corectă a impozitelor, planificarea şi optimizarea lor;
 5. Elaborarea recomandărilor practice necesare pentru îndeplinirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit VEN12, ţinând cont de specificul fiecărei întreprinderi;
 6. Suport în procesul elaborării politicilor contabile în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate;
 7. Analiza detaliată a factorilor ce influenţează activitatea economico−financiară a întreprinderii;
 8. Evaluare de audit şi planificarea tranzacţiilor;
 9. Elaborarea politicii de contabilitate;
 10. Întocmirea rapoartelor financiare şi a declaraţiilor fiscale;
 11. Ţinerea evidenţei contabile automatizate, întocmirea rapoartelor financiare şi fiscale şi prezentarea acestora organelor statale abilitate;
 12. Restabilirea şi optimizarea evidenţei contabile;
 13. Consultaţii contabile, fiscale;
 14. Confirmarea capitalului statutar al întreprinderii;
 15. Apărarea intereselor clientului în litigiile apărute cu organele fiscale;
 16. Automatizarea evidenţei contabile.
 17. Efectuarea expertizei judiciară – economică.